OBRE LA TEVA MENT
EXPERIÉNCIES CATALANES 

                               MOTIVACIÓ PRINCIPAL

Es tanta l'experiència acumulada com a resultat de la intensa dedicació i

de l'activisme polítics que avui un bon dia de desembre del 2017 decideixo

explicar aquesta esmentada experiència per tal de deixar constància

d'alguns del fets succeïts per la memòria pròpia i per l'esdevenidor d'aquells

més propers que estant creixent